Inscripció

Curs: SSCS0208 Atenció Sociosanitaria a Persones Dependents en Institucions (Tardes)
Informació RGPD Responsable: Aleix Asnà Villardosa CE FRADA. C/ Soler 24 Baixos, 43001-TARRAGONA
D'acord al Reglament Europeu en Protecció de Dades Personals (RGPD), us informem que les dades personals facilitades per vostè en aquest formulari seràn tractades d'acord amb les directrius i finalitats establertes sense que, en cap cas, vagin a ser comunicades a tercers, ni tan sols per conservar, sense el seu previ coneixement. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·licitin el cessament, se segueixin mantenint relacions comercials o obliguin a la seva conservació altres lleis aplicables. Vostè té dret a l'accés, rectificació o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits o revocar el seu consentiment en qualsevol moment en els termes que preveu la Llei, que podrà exercitar mitjançant mail dirigit al responsable dels mateixos a la adreça frada@cepfrada.com. Pot ampliar aquesta informació al consultar la nostra Política de Privacitat.