Política de QualitatLa gestió de la qualitat és un factor essencial a l’èxit del nostre centre de formació, Totes i cadascuna de les persones de l’organització són necessàries  i estan implicades en el seu seguiment.  

La Direcció de  ALEIX ASNÀ VILLARDOSA (Ce Frada) i CEP FRADA, SL ,  es compromet a complir les necessitats i expectatives de les parts interessades pertinents seguint les següents línies  estratègiques:      

Disposar d’una variada oferta formativa.  
Millorar contínuament els serveis de formació i el sistema de gestió de qualitat.  
Motivar els alumnes per garantir l’assistència i l’aprenentatge.  
Implicar els professors en la millora de la gestió del centre.  
Vetllar per la satisfacció de les parts interessades.
Compliment estricte dels requisits aplicables.    

El Sistema de Qualitat de  ALEIX ASNÀ VILLARDOSA (Ce Frada) i CEP FRADA, SL és una responsabilitat de tota l’empresa; està liderat per la Direcció i el seu compliment es considera objectiu prioritari.      


Signatura    Nom: Aleix Asnà Villardosa  
9 de gener de 2017